Književnost hrvatskih regija

Zahvaljujući sredstvima dobivenim na natječaju HAKOM-a za razvoj softverskih aplikacija i usluga namijenjenih područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima, pripremljena su tri posebna temata posvećena književnosti i književnicima s područja u pitanju: književnost Slavonije, Baranje i Srijema, književnost Like i književnog hrvatskih otoka.

Na portalu e-lektire ukupno je za sada objavljeno i tridesetak novih cjelovitih književnih djela slavonskih, ličkih i otočkih autora kao što su Matija Antun Relković, Josip Stjepan Relković, Josip Kozarac, Ivan Kozarac, Joza Ivakić, Isidor Kršnjavi, Julije Benešić, Iso Velikanović, Anto Gardaš, Luka Perković, Jure Turić, Ivana Simić-Bodrožić, Damir Karakaš, Davor Ivankovac…

U pripremi su slični temati posvećeni Zagrebu i Primorsko-goranskoj županiji, a kasnije i ostalim hrvatskim regijama.

Svi krajevi u Hrvatskoj imaju svoje, nazovimo ih tako, “zavičajne” pisce, koji se tamo rado čitaju. U nastavi hrvatskog jezika česta je praksa da učitelji učenicima kao izbornu lektiru predlažu upravo te autore, premda oni nisu predviđeni nacionalnim popisom lektire. Objavljivanjem digitalnog izdanja takvih djela želimo te pisce popularizirati i u ostalim krajevima Hrvatske.