Portal e-lektire i pilot projekt e-Škole

U okviru pilot projekta e-Škole, objavljeno je 40 novih osnovnoškolskih i srednjoškolskih lektira (djela za cjelovito čitanje) u novom ruhu, u novoj opremi s obiljem dodatnih sadržaja, mogućnosti i funkcionalnosti. Novim sadržajima, mogućnostima i funkcionalnostima obogaćene su i 32 lektire prethodno objavljene na portalu.

E-lektire izrađene u pilot projektu e-Škole dostupne su u HTML (online), PDF i ePub formatima. Svi formati su dorađeni i posebno prilagođeni suvremenim standardima responzivnosti i korištenju na različitim uređajima, od mobitela, preko tableta do prijenosnih i stolnih računala. Neovisno o platformi na kojoj se čitaju i o veličini ekrana, čitanje je praktično i ugodno. Za svih 72 dodatno opremljenih e-lektira dostupan je i poseban format prilagođen čitanju na brailleovim digitalnim uređajima.

Svih 72 naslova imaju nove dodatne sadržaje koji potiču učenike na čitanje, potiču interakciju i usvajanje znanja, te doprinose boljem razumijevanju lektirnog djela – motivacija prije čitanjametodički instrumentarijpoticaji za daljnji rad.

Snimljeno je čak 20 novih zvučnih knjiga – sveukupno oko 80 sati materijala! U zvučnom su obliku tako na portalu e-Lektire sada u cijelosti dostupne knjige kao što su Čudnovate zgode šegrta Hlapića Ivane Brlić-MažuranićHektorovićevo Ribanje i ribarsko prigovaranjeBaumov Čarobnjak iz OzaGulliverova putovanja Jonathana SwiftaGoetheov WerhterGundulićeve Suze sina razmetnogaŠenoin Prosjak LukaPosljednji Stipančići Vjenceslava NovakaTenaĐuka BegovićMor Đure SudeteBijeg Milutina Cihlara Nehajeva… Osim toga, snimili smo cjeloviti pjesnički opus – sve pjesme – dva hrvatska pjesnička velikana: A. G. Matoša i A. B. Šimića.

Literarni kviz, pomoću kojega učenici mogu provjeriti svoje znanje i razumijevanje, a i zabaviti se prati 52 e-lektire u HTML (online) i ePub formatima. Kreirano je i pet animiranih videomamaca – kratkih video najava čiji je cilj motivirati učenike da pročitaju djelo (Poštarska bajkaČudnovate zgode šegrta HlapićaPriče iz davnineČarobnjak iz OzaRomeo i Julija).

Osmišljeno je i snimljeno čak 52 audiomamca – zvučne “reklame” za knjige čija je svrha također motivirati učenike na čitanje. Audio i videomamci dostupni su i s prijevodom na hrvatski znakovni jezik, a tri lektirna djela

Tri lektirna djela – Priče iz davnineČudnovate zgode šegrta Hlapića i Prosjak Luka – dostupna su i u obliku građe lagane za čitanje – u formatu posebno prilagođenom učenicima s poteškoćama u čitanju i razumijevanju teksta (PDF i zvučne datoteke).

Jacob i Wilhelm Grimm: Bajke
Karel Čapek: Poštarska bajka
Ivana Brlić-Mažuranić: Čudnovate zgode šegrta Hlapića
Mato Lovrak: Vlak u snijegu
Sanja Pilić: Nemam vremena
Hrvatske narodne bajke
Frank Lyman Baum: Čarobnjak iz Oza
Ivana Brlić-Mažuranić: Priče iz davnine
Johanna Spyri: Heidi
Rudyard Kipling: Knjiga o džungli
Sanja Lovrenčić: Esperel, grad malih čuda
Felix Salten: Bambi
Silvija Šesto: Bum Tomica
Mato Lovrak: Družba Pere Kvržice
Zoran Pongrašić: Mama je kriva za sve
Mark Twain: Pustolovine Huckleberryja Finna
Jules Verne: 20.000 milja pod morem
Ezop: Basne
Anto Gardaš: Filip, dječak bez imena
Selma Lageröf: Legende o Kristu
August Šenoa: Povjestice
Mark Twain: Kraljević i prosjak
Vladimir Nazor: Veli Jože
Jonathan Swift: Gulliverova putovanja
Oscar Wilde: Sretni princ
Dinko Šimunović: Duga
Daniel Defoe: Robinson Crusoe
Dinko Šimunović: Alkar
Dragutin Tadijanović: Srebrne svirale
August Šenoa: Prosjak Luka
Dnevnik Anne Frank
Đuro Sudeta: Mor
Silvija Šesto: Tko je ubio Pašteticu?
Nada Mihelčić: Bilješke jedne gimnazijalke
William Shakespeare: Romeo i Julija
Antoine de Saint Exupéry: Mali princ
Sofoklo: Antigona
August Šenoa: Zlatarovo zlato
Dante Alighieri: Božanstvena komedija - Pakao
Francesco Petrarca: Kanconijer
Miguel de Cervantes: Don Quijote
William Shakespeare: Hamlet
Petar Hektorović: Ribanje i ribarsko prigovaranje
Marin Držić: Dundo Maroje
Ivan Gundulić: Suze sina razmetnoga
Ivan Gundulić: Dubravka
Johann Wolfgang von Goethe: Patnje mladoga Werthera
Friedrich Schiller: Razbojnici
George Gordon Byron: Childe Harold
Edgar Allan Poe: Crni mačak
Edgar Allan Poe: Gavran
France Prešeren: Sonetni vijenac
Honoré de Balzac: Čiča Goriot
Gustave Flaubert: Gospođa Bovary
Nikolaj V. Gogolj: Kabanica
Fjodor M. Dostojevski: Zločin i kazna
Lav N. Tolstoj: Ana Karenjina
Josip Kozarac: Tena
Vjenceslav Novak: Posljednji Stipančići
Henrik Ibsen: Nora ili Kuća lutaka
Henrik Ibsen: Hedda Gabler
Antun Gustav Matoš: Pjesme
Milutin Cihlar Nehajev: Bijeg
Ivan Kozarac: Đuka Begović
Franz Kafka: Proces
Franz Kafka: Preobražaj
Antun Branko Šimić: Preobraženja - Sabrane pjesme
Miroslav Krleža: Povratak Filipa Latinovicza
Miroslav Krleža: Kraljevo
Ranko Marinković: Kiklop
Antun Šoljan: Kratki izlet
Ivo Brešan: Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja