Matija Antun
Relković

Svinjar, danas Davor kraj Nove Gradiške, 6. 1. 1732. - Vinkovci, 22. 1. 1798.

Matija Antun Relković (Reljković) hrvatski je književnik iz razdoblja prosvjetiteljstva čiji je rad obilježen nastojanjima da kulturno i gospodarski uzdigne zaostalu slavonsku sredinu.

 

Rodio se 1732. u Svinjaru, danas Davoru, kao sin graničarskog kapetana. Nakon osnovne naobrazbe u franjevačkom samostanu u Cerniku te niže gimnazije u Ugarskoj priključuje se vojsci. Služio je po raznim krajevima Carevine, napredujući do čina kapetana, a tijekom sedmogodišnjeg rata 1757. godine zatočen je i poslan u Frankfurt na Odri gdje je naučio njemački jezik, upoznao se s europskom književnošću i usvojio prosvjetiteljske ideje. Godine 1785. dodijeljen mu je plemićki status te je sljedeću godinu umirovljen. Umro je u Vinkovcima 1798. godine. Njegov sin Josip Stjepan Relković također je bio književnik.

 

Relković je u književnosti ostao zapamćen svojim spjevom Satir iliti divji čovik čije prvo izdanje izlazi 1762. godine u Dresdenu. Nastao je kao reakcija na loše gospodarske prilike, kulturnu zaostalost te moralnu upitnost slavonskoga društva. Relković nudi niz rješenja za nadvladavanje problema uzrokovanih dugom turskom vladavinom u Slavoniji. Drugo izdanje, tiskano 1779. godine u Osijeku, proširena je verzija djela u kojoj je liku Satira pridružen lik Slavonca. Djelo je bilo iznimno popularno, čemu ide u prilog i činjenica da je prvo izdanje rasprodano u nepune dvije godine.

Drugo Relkovićevo književno djelo Nek je svašta iliti sabiranje pametnih ričih (1795) zbirka je pučkih zabavnih priča, anegdota i parabola s poučnim mjestima, koje je Relković preveo i obradio. Zaokupljenost jezičnim pitanjima rezultira Relkovićevom Novom slavonskom i njemačkom gramatikom iz 1767, dok je kao prevoditelj zabilježen po prijevodu s njemačkoga djela o uzgoju ovaca Prava i pomljivo ispisana ovčarnica (1776), te s latinskoga pravnog djela Postanak naravne pravice (1794). Iza sebe je ostavio i prijevode Ezopovih, Fedrovih i Pilpajevih basni (tj. basni preuzetih iz indijske Pančatantre).

Moderne ideje koje Relković prisvaja tijekom boravka u Njemačkoj, a prvenstveno one kojima se seljačkom staležu dodjeljuje uloga nositelja gospodarskog razvitka zemlje, utjecale su na njegov cjelokupni književni rad kojim nastoji gospodarski i kulturno uzdignuti Slavoniju, time ostavivši snažan pečat u napretku slavonske sredine. Osim prosvjetiteljskog značaja, Relkovićevo djelo povijesno je važno i po tome što je riječ o jednom od prvih djela hrvatske književnosti sa svjetovnom tematikom pisanom na štokavskom narječju: zajedno s također iznimno popularnom pjesmaricom Razgovor ugodni Andrije Kačića Miošića, Relković je imao znatan utjecaj na standardizaciju štokavskog dijalekta kao hrvatskog standarda u sljedećem stoljeću.

 


Tekst prema:

  • Matija Antun Relković: Satir iliti divji čovik, Privlačica, Vinkovci, 1996.