Povijest Portala e-lektire

Portal e-lektire nastao je na inicijativu Ministarstva znanosti i obrazovanja, a projekt su realizirali Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET i Bulaja naklada.

Glavni urednik bio je: Zvonimir Bulaja, Bulaja naklada

Posebne zahvale na doprinosu:

Osim Ministarstva znanosti i obrazovanja, te CARNET-a, financijsku potporu projektu dale su i sljedeće institucije i organizacije:


Više informacija o podršci
Hrvatskog telekoma…

Više informacija o
podršci HAKOM-a…

Grad Zagreb
Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport
Za objavljivanje temata Književnost u/o Zagrebu i
objavu više književnih djela i audio-knjiga čija je tema Zagreb.

Grad Split
Služba za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru
Za objavljivanje Marulićeve Judite kao audio-knjige
(u izradi).

Grad Rijeka
Uprava za kulturu
Za objavljivanje djela
Janka Polića Kamova.

Primorsko-goranska županija
Za objavljivanje temata
Književnost u Primorsko-goranskoj županiji
(u izradi).

Potpora za objavljivanje književnih djela svjetskih klasika
koja nisu na popisu obavezne školske lektire.