Kontakt

Organizacijski tim natjecanja

Ljerka Čulina
Robert Majetić
Mira Stanić

Kontaktirajte nas

Odgovore na sva pitanja vezana uz registraciju i korištenje e-Lektira zatražite putem e-adrese: helpdesk@carnet.hr.