Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, CARNET je obvezan osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na portal e-lektire.

Status usklađenosti

Portal e-lektire je djelomično usklađen sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

Većina video sadržaja koji sadrže govor, popraćeni su podnaslovima koji sadrže izgovoreni tekst, ali ne postoji cjeloviti transkript s deskripcijom za sve video zapise. Na sadržaje povezane s drugih internetskih stranica nije moguće utjecati u tom dijelu osiguravanja digitalne pristupačnosti.

U nekim složenim interaktivnim elementima visoke razine interaktivnosti nije omogućeno uvećavanje slova niti promjena vrste slova, zbog kompleksnosti dizajna i osiguravanja stabilnosti stranice. To se posebno primjećuje na naslovnoj stranici, dok glavni sadržaji knjiga i pisaca nisu podloženi tim limitima.

Podizanje razine pristupačnosti

Dobavljač navedenih digitalnih obrazovnih sadržaja – Prospekta d.o.o. – je u suradnji s Naručiteljem izrade portala e-lektire – CARNET-om – proveo detaljnu recenziju i reviziju sadržaja što uključuje i provjeru pristupačnosti. Svi nedostaci pristupačnosti pronađeni tijekom recenzije i revizije su otklonjeni izuzev prethodno navedenih nedostataka.

Ukoliko se tijekom perioda održavanja funkcionalnosti sadržaja pokaže da ipak postoje do tada nepronađeni nedostaci pristupačnosti, a koji su eventualno trebali biti otklonjeni, dobavljač dotičnih sadržaja Prospekta d.o.o. će poduzeti potrebne mjere kako bi se uočeni nedostaci uklonili.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 15. studenog 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.

Testiranje pristupačnosti provele su osobe iz razvojnih timova i osobe s različitim vrstama invaliditeta koje su napredni korisnici informacijske tehnologije.

Testiranja su izvršena na operativnim sustavima: MS Win 10, Android 8,9,10, Apple iOS. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome i Apple Safari, internetskim preglednicima: Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome i Apple Safari. Pomoćna tehnologija korištena tijekom testiranja: čitač ekrana Microsoft Windows 10 Pripovjedač, tipkovnica na zaslonu.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost navedenog digitalnog obrazovnog sadržaja korisnici mogu uputiti CARNET-ovoj Službi za korisnike (Helpdesk).

CARNET-ov Helpdesk možete kontaktirati:

  • e-poštom: helpdesk@carnet.hr
  • telefonom: +385 1 6661 555
  • telefaksom: +385 1 6661 630
  • putem CARNET-ove službene Facebook stranice
  • poštom: CARNET-ova Služba za podršku korisnicima, Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb.

Radno vrijeme CARNET-ovog Helpdeska je od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 22 sata.

CARNET je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev. U skladu s uobičajenim radom svog Helpdeska, CARNET će nastojati odgovore na upite obraditi unutar dva radna dana.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.