A

A ti, divojko šegljiva

Adieu

Alkar

B

Bajke Braće Grimm

Balkon

Basne

Beli most

Bijeg

Bitanga

Blaženi čas i hip

Brada

C

Camao

Carevo novo ruho

Ciklame, krvave ciklame

Crn-bel

Crni dan

Crni mačak

Crvenkapica

Cvijet sa raskršća

Cvrčak

Č

Ča je more

Čarobnjak iz Oza

Čežnja

Čudnovate zgode šegrta Hlapića

Đ

Đuka Begović

D

Daleko su od mene oranice

Djevojčica sa šibicama

Dnevnik Anne Frank

Družba Pere Kvržice

Duga

Dunja

Dva levita

E

Eli! Eli! Lama azavtani?!

F

Filip, dječak bez imena

Fioraji

G

Galiotova pesan

Gazela br. 5 (Ždral putuje)

Gonzaga

Gospodin Lamian hrani golubove

Grob za živa

Gulliverova putovanja

I

Ilijada (izabrana pjevanja)

Iz velegradskog podzemlja

J

Ja mišljah…

Jama

Jesenja pjesma

Jesenski veter

Judita

Jur ni jedna na svit vila

K

Kaj

Khevenhiller

Kip domovine leta 188*

Kraljević Čuperak

Kresivo

L

Ledeni blud

Legende o Kristu

Lepo pevaj, tiček

Lijepi Ive

Lj

Ljepotica i zvijer

Ljepotica iz usnule šume

Ljudsko srce

M

Mačak u čizmama

Mala sirena

Mir (Goru zagrebačku gledajući)

Modrobradi

Moj dom

Moj grob

Mor

Mrtva ljubav

Muljika

N

Na Dolcu

Na Mihajlu

Na mukah (ulomak)

Naš gospodin poljem jizdi

Ne vim ja

Nemoj, nemoj, mâ Ljubice

Ni med cvetjem ni pravice

Notturno

Nutarnje more

O

Odiljam se, moja vilo

Oh, kako je sirotinja bešćutna

Oproštaj

Osman

Osman – odabrani ulomci

Otkud modre oči?

P

Palčić

Palčica

Pastourelle

Patnje mladoga Werthera

Pejzaž

Pepeljuga ili staklena cipelica

Pinocchiove pustolovine

Pjesma Hrvata (Prosto zrakom)

Pjesma nad pjesmama (ulomak)

Pjesme

Pjesme objavljene u periodici (1913.-1924.)

Pobratimstvo lica u svemiru

Posljednji Stipančići

Post Scriptum

Poštarska bajka

Posthuma (1925.-1960.)

Povjestice

Preobražaj

Preobraženja

Pri Kamenitih vratih

Priče iz davnine

Pričetek Ljubavi

Pridrago sej lito

Princeza na zrnu graška

Proces

Prosjak Luka

R

Ribanje i ribarsko prigovaranje

Ružni pačić

S

Sanjam kako idem pored tebe

Sidila moma

Smrt Smail-age Čengića

Sretni princ

Stari Zagreb

Suze sina razmetnoga

Svakidašnja jadikovka

Sveti Kralj

Svit se konča

Svjetla i sjene grada

T

Tena

U

U čem se ko vidi

U dzoru prolitnju

U hvalu pokoja i mirne pameti

V

V megli

Veli Jože

Vile

Visoki jablani

Vlak u snijegu

Voda

Vusni, moja rožica

Z

Zagreb

Zlatarovo zlato