Kriteriji natjecanja

Osnovni kriteriji

Prijavljena videonajava za e-lektire ne smije biti kraća od jedne (1) minute niti duža od dvije (2) minute.
Videonajava treba biti kreirana u duhu tolerancije (nacionalna, etnička, vjerska, rasna, spolna, rodna, itd.) tako da ne potiče nasilje i vrijeđanja.

Tekst ili zvučni zapis videonajave mora biti na hrvatskom jeziku, a može uključivati narječja i žargonizme. Ukoliko se u video najavi koriste narječja i žargonizmi čije je razumijevanje otežano, u prijavi je potrebno priložiti i podnapise na standardnom hrvatskom jeziku kao zasebnu datoteku ispravno oblikovanu u SRT formatu.
Prilikom izrade videonajava potrebno je poštivati autorska prava. Autorska djela su zaštićena Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, tako i pojedini sadržaji dostupni na internetu, zbog čega je bitno biti pažljiv kod njihovog preuzimanja i korištenja u videonajavama.

Tehnički zahtjevi (sastavni dio osnovnih kriterija):

  • Videonajava mora biti u MP4 formatu, minimalne rezolucije 1080×720 (720p), a preporuča se omjer slike videozapisa 16:9.
  • Video najava mora biti ili animirana (2D ili 3D animacija) ili snimljena.
  • Ukoliko se u video najavi koristi zvučni zapis, on mora biti primjerene kvalitete. U slučaju da zvučni zapis sadržava govor, zvukove i/ili glazbu, treba voditi računa da ostali zvukovi ne narušavaju čujnost govora.

Kriteriji za dodjelu pohvale za digitalnu kreativnost

Videonajave koje su zadovoljile pravila natjecanja i osnovne kriterije mogu osvojiti pohvalu za digitalnu kreativnost CARNET-ovog Odjela za podršku obrazovanju, po jednu za svaku kategoriju.
Kriteriji prema kojima će CARNET-ov Odjel za podršku obrazovanju izabrati digitalno najkreativnije videonajave su sljedeći:

Kreativnost

Izrada multimedijskog sadržaja osim tehničkog znanja, zahtijeva i kreativnost. U procesu izrade multimedijskog sadržaja od osmišljavanja i razvoja ideje do prezentacije ideje kroz medij, školski tim izražava svoju kreativnost. U sklopu ovog kriterija ocjenjivat će se:

  • originalnost ideje i koncepta videa (bodovanje ocjenama od 1 do 3)
  • kreativna upotreba kadrova, boja, tekstova i drugih elemenata videonajava (bodovanje ocjenama od 1 do 3).

Digitalna inovativnost

Sam proces izrade videonajava neodvojiv je od digitalnih tehnologija i alata, no digitalnu inovativnost potrebno je shvatiti šire od uobičajenih okvira njihovog korištenja. Digitalna inovativnost značit će pronalazak sasvim novih rješenja koja će omogućiti autorima da ne odustaju od svoje kreativne vizije. Digitalne tehnologije mogu imati i aktivnu ulogu u pristupu djelu i izgradnji narativa video najave – zamislite npr. neku grčku tragediju u bliskoj visokotehnološkoj budućnosti u kojoj umjetna inteligencija vodi glavnu riječ. U sklopu ovog kriterija ocjenjivat će se:

  • inovativna upotreba digitalnih tehnologija i alata (bodovanje ocjenama od 1 do 3)
  • digitalne tehnologije u funkciji narativa video najave (bodovanje ocjenama od 1 do 3).

Videonajava s najvećim ukupnim brojem bodova u svakoj pojedinoj kategoriji osvaja pohvalu za digitalnu kreativnost.