Kontakti

Odgovore na sva pitanja vezana uz registraciju i prijavu na Portal e-lektire zatražite putem CARNET-ovog Helpdeska.

CARNET-ov Helpdesk

Telefon: +385 1 6661 555
E-adresa: helpdesk@carnet.hr

Uredništvo Portala e-lektire

E-adresa: lektire@carnet.hr

CARNET

Adresa:
Josipa Marohnića 5
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 6661 555