Zanimljivosti o Homeru

Nekoliko malo poznatih, ali zanimljivih činjenica i interesantnih teza o Homeru!

  • Richmond Lattimore, klasični filolog, prevoditelj Ilijade i Odiseje na engleski jezik, svojedobno je napisao rad koji je nazvao Homer: tko je ona bila?, a Samuel Butler je u tome išao i korak dalje postavivši teoriju da je autorica Odiseje mlada Sicilijanka. Tu je ideju nadalje obradio Robert Graves u romanu Homerova kći.
  • Postoji teorija o tome da Homer nije ni postojao, a da je ime Homer došlo od naziva za grupu pjesnika koji su se nazivali Homeridae, što doslovno znači sinovi zarobljenika, na primjer ratnih. Naime, budući da ti ljudi nisu bili slani u ratove zbog upitne lojalnosti na bojnome polju, te samim time ondje nisu ni mogli poginuti, njihova je dužnost bila pamtiti epske pjesme toga kraja kako bi junački događaji ostali zapamćeni i u doba prije otkrivanja pisma.
  • Teoriji o nepostojanju Homera pridružuje se i ona da je ime Homer došlo od grčke riječi za slijepca jer je prema legendi Homer bio slijep.
  • U staroj Grčkoj su postojali tzv. rapsodi, putujući recitatori epskih pjesama uz pratnju lire koji su često i sami bili sastavljači pjesama. Oni rapsodi koji su održavali Homerov kult i recitirali njegove pjesme, a bili su smatrani njegovim potomcima, nazivali su se homeridi.
  • Od imena Homer nastao je naziv homerski smijeh koji znači gromoglasan smijeh kakvim se smiju bogovi.
  • U današnje vrijeme se ne može pouzdano utvrditi ni to kako je Homer izgledao. Najstariji njegov portret vjerojatno je rad kipara Dionizija iz Arga. Taj se portret sačuvao u rimskoj kopiji i danas se nalazi u minhenskoj Gliptoteci, a potječe iz vremena oko 460. g. pr. Kr. Na tome je portretu prikazan individualizirano, kao “idealan tip”.
  • Sačuvano je čak 188 rukopisa s potpunim tekstom ili s većim odnosno manjim dijelovima Ilijade, među kojima ih je sedam koji sadrže i Odiseju, za koju postoji 76 rukopisa. S obzirom na to da je od mnogih kapitalnih djela grčke književnosti sačuvan samo po jedan rukopis, možemo ocijeniti koliko su ti rukopisi bili brojni i rašireni.
  • Od ukupno 3026 papirusa s tekstovima literarna sadržaja u najširem smislu (obuhvaćeni su i tekstovi iz matematike, prirodnih znanosti, prava, medicine, i sl.) koji su pronađeni u egipatskome pijesku, čak 680 se odnosi na Homera, dakle gotovo četvrtina. Čak 15 papirusa potječe iz 3. st. pr. Kr.
  • Po tome slavnome slijepcu nazvana je i Hrvatska udruga prijatelja bijeloga štapa “Homer”.