Pronađen osobni primjerak Marulićeva djela “O poniznosti i slavi Kristovoj”

Nedavno je u knjižnici Male braće u Dubrovniku među oko 1000 knjiga iz 16. stoljeća (tzv. cinquecentine) pronađen i jedan Marulićev prvotisak iz 1519. koji nije bio zaveden u starijim katalozima. Radi se o djelu ‘De humilitate et gloria Christi (O poniznosti i slavi Kristovoj)’, na njemu su rukom zapisane i brojne rubne bilješke.

Na zalistu novopronađene knjige je zapisan i jedan Marulićev latinski distih, a kako je utvrdio profesor Zvonko Pandžić iz Würzburga u Njemačkoj, to su dva početna stiha njegova epigrama ‘O smrti (De morte).’ Taj epigram je prvi put objavio Giuseppe Praga 1936. prema jednom rukopisu koji se danas čuva u Zadru, a počinje ovako:

Illa ego terribilis mors cum discrimine nullo
Falce meto iuvenes et meto falce senes …

(U prijevodu, znači: Strašna sam ona smrt koja bez ikakve razlike
srpom kosi i mlade i stare …)

Rukopis iz Zadra daleko je mlađi od prvotiska iz 1519., pa Marulićev neobjavljeni distih nije mogao poznavati ili zapisati na prvotisak nitko osim njega samoga ili netko tko je bio uz njega. To je ona poveznica, zaključio je Pandžić, koja dokazuje da su Marulova tiskana djela sačuvana u knjižnici Male braće njegovi osobni primjerci koje spominje u svojoj oporuci iz 1521., kada je, naravno, posebno intenzivno razmišljao o smrti.

Osim toga je istom rukom naširoko komentiran i primjerak Marulićeve knjige De institutione… (1506). iz Knjižnice Male braće, na hrptu su čak zapisani i inicijali .M.M.