Metodički instrumetariji za nastavnike

Jedna od posebnosti portala e-lektire je i ta što uz čak 72 književna djela nudi i jednako toliko metodičkih instrumentarija. Riječ je o autorskim, stručnim i izuzetno korisnim tekstovima namijenjenim nastavnicima u kojima su ponuđene maštovite preporuke za prilagodbu lektirih djela nastavnom satu lektire. Vrijedi istaknuti da je u metodičkim instrumentarijima naglasak stavljen na suvremene pedagoške metode i konkretne prijedloge primjene odgovarajućih digitalnih sadržaja i alata.