Izabrane pjesme Grigora Viteza dostupne i u zvučnoj verziji

Zahvaljujući potpori Grada Zagreba, na portalu e-lektire dostupno je dvadeset i šest najpoznatijih pjesama našeg velikog pjesnika za djecu – Grigora Viteza.

Također, sve pjesme dostupne u i u zvučnom zapisu – pročitali su ih Urša Raukar i Nikša Marinović.

Pjesme Grigora Viteza lektira su za peti razred osnovne škole, a slikovnicu A zašto ne bi… čitaju prvašići.

Ova elektronička knjiga priređena je i objavljena zahvaljujući
potpori Grada Zagreba.

Autor teksta: Zvonimir Bulaja