Izvori

Ivana Petešić

  • Barac, Antun. Književnost Istre i Hrvatskog primorja. Zagreb – Rijeka: Matica hrvatska, 1968.
  • Bratulić, Josip i Stjepan Damjanović. Hrvatska pisana kultura. Križevci: Veda d.o.o., 2008.
  • Hrvatska književna enciklopedija. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010. – 2012.
  • Istarska enciklopedija. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2005.
  • Novak, Slobodan Prosperov. Povijest hrvatske književnosti. Svezak II: Između Pešte, Beča i Beograda. Split: Marjan tisak, 2004.
  • Novak, Slobodan Prosperov. Povijest hrvatske književnosti. Svezak III: Sjećanje na dobro i zlo. Split: Marjan tisak, 2004.