Korištena literatura

Ivana Jurić

1. Sablić-Tomić, Helena; Rem, Goran. Slavonski tekst hrvatske književnosti. Zagreb: Matica hrvatska, 2003.

2. Vodnik, Branko. Povijest hrvatske književnosti, knj.1. Zagreb: Matica hrvatska, 1913.

3. Čorkalo, Katica. Radauševa književna posveta zavičaju i domovini. // Dani Josipa i Ivana Kozarca: zbornik za 2000. godinu. / priredio Martin Grgurovac. Vinkovci: Privlačica, 2001. Str.19-28

4. Bošković-Stulli, Maja. Priče i pričanje. Zagreb: Matica hrvatska, 1997.

Za bilješke o autorima:

1. Čorkalo, K. Predgovor. // Listovi iz Slavonije: članci. Isidor Kršnjavi/ priredila K. Čorkalo. Vinkovci: Matica hrvatska, 1995. Str.7-9.

2. Rem, V. Slava Panonije. Vinkovci: Novosti, 1980.

3. Sablić-Tomić, H.; Rem,G. Slavonski tekst hrvatske književnosti. Osijek: Matica hrvatska, 2003.

4. Veliki i poznati Šokci: veći dio biografija Šokaca iz Slavonije i Baranje, Srijema, Bačke, bosanske Posavine i Mađarske // Šokadija i Šokci 5 / urednik i priređivač Martin Grgurovac. Vinkovci: Privlačica, 2007.