Literatura

Ivica Mataija

  • Bežen A. i Mataija I.: 2009. Ante Starčević; vodič kroz život, djelo i ostavštinu, Državni arhiv u Gospiću, Gospić
  • Grahovac Pražić, V. i Vrcić Mataija S.: 2012. Tragom ličke zavičajnosti, Državni arhiv u Gospiću, Gospić
  • Holjevac, Željko: 2011. Proslov zborniku Identitet Like: korijeni i razvitak, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 7-12.
  • Holjevac, Željko: 2010. Predgovor Stjepan Pavičić i njegovo djelo u svjetlu migracijskih procesa i životnih prilika u Lici, Stjepan Pavičić, Seobe i naselja u Lici, Državni arhiv u Gospiću, I-XIII.
  • Hrvatska književna enciklopedija: 2010. Glavni urednik: Velimir Visković, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb.
  • Krbavska bitka i njezine posljedice, 1997. Zbornik sa znanstvenog skupa, Zagreb
  • Mataija, Ivica: 2003. Ličko-senjska županija, nekad i sad, Državni arhiv u Gospiću, Gospić.
  • Pejnović, Dane: 2009. Geografske osnove identiteta Like, u zborniku Identitet Like: korijeni i razvitak, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb – Gospić, 45-85.
  • Vila Velebita, časopis za Liku u Velebitsko primorje, br. 94. i 95.; 2000. i 2001.