Nepoznati
autor

Djela kojima autor nije poznat, odnosno koja su do nas došla anonimna.

 

Premda u književnosti postoje brojni slučajevi kod kojih autor iz nekog razloga nije želio otkriti svoj identitet, te je djelo zbog toga potpisao pseudonimom ili ga uopće nije potpisao, na našim stranicama, barem za sada, sva djela kojima autor nije poznat su starija djela, nastala u vrijeme kada je poimanje autorstva bilo znatno drugačije nego danas, moglo bi se reći – nevažno. To se poglavito odnosi na književnost srednjega vijeka i renesanse.

 

Zapisujući pjesme u svoj Zbornik, Nikša Ranjina nije dosljedno bilježio autore pjesama. Neke su pjesme iz tog zbornika potpisane bilo tako da se uza pjesmu navodi autor, ili putem akrostiha, ili nam je autor poznat iz nekog drugog izvora ili sačuvanog rukopisa, ali za neke, uključujući tu i Pirnu dramu, autorstvo je nemoguće utvrditi.

I komedija Ljubovnici iz druge polovice 17. stoljeća do nas je došla bez imena autora.