Ivan
Trnski

Nova Rača kod Bjelovara, 1. 1. 1819. - Zagreb, 30. 6. 1910.

Književnik, prevoditelj i zagonetač Ivan Trnski, u svoje je vrijeme bio izuzetno cijenjeni pjesnik i borac za nacionalna prava.

 

Gimnaziju je završio u Zagrebu, a tečaj za upravnog krajiškog časnika u Beču. Služio je kao činovnik u Petrinji, Glini, Bjelovaru, Zagrebu i dr. Bio je veliki župan bjelovarsko-križevačke županije, te osnivač i prvi predsjednik Društva hrvatskih književnika. Surađivao je s časopisima Savremenik, Vienac, Naše gore list i dr. Zanimao se metrikom hrvatske književnosti (djelo O hrvatskom stihotvorstvu zbog kojega ga se smatra “ocem hrvatske metrike”. Prevodio je Shakespearea, Schillera i druge: na našim je stranicama objavljen njegov prijevod Puškinovog Evgenija Onjegina.

Njegove opsežan i raznolik književni opus uključuje pjesme, putopise, dramske igrokaze i pripovijetke koje svojom zaokupljenošću rodoljubljem nasljeduju preporodne ideje. Značajan je i kao autor zagonetki.

 


Tekst prema:

  • Hrvatski narodni preporod, knj. I i II, prir. Jakša Ravlić, Pet stoljeća hrvatske književnosti knj. 28 i 29, Matica hrvatska – Zora, Zagreb, 1965.
  • Pjesnici hrvatskog romantizma 1 i 2, prir. Mirko Tomasović, Erasmus, Zagreb, 1995.