e-Lektire i pilot projekt e-Škole

e-Lektire

U okviru pilot-projekta e-Škole, ukupno 72 lektirna djela36 osnovnoškolskih i 36 srednjoškolskih – objavljujemo u novom ruhu, u novoj opremi, s obiljem dodatnih sadržaja, mogućnosti i funkcionalnosti! Dolje su njihove naslovnice...

 

 

Novi sadržaji i nove funkcionalnosti dostupni su za ova književna djela:

 

 


 

EU     Strukturni fondovi     Operativni program konkurentnost i kohezija     ESF - Učinkoviti ljudski potencijali      CARNET     eŠkole

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Više informacija o EU fondovima možete naći na web stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije:
www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNET.