Info

Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti

Uvjeti korištenja Svi tekstovi, fotografije i drugi sadržaji na stranicama eLektire vlasništvo su odgovarajućih nositelja autorskih prava, osim ako je izričito naznačeno da je određeni sadržaj u...

Kontakti

Za upite tehničke naravi i informacije o podacima za pristup: CARNET Hrvatska akademska i istraživačka mreža Josipa Marohnića 5 10000 Zagreb www.carnet....

Savjeti i upute za korištenje

 Formati e-knjigaKnjiževna djela su na stranicama dostupna u četiri različita formata:1. "Web-format"HTML format, koji uključuje i interaktivni rječnik manje poznatih riječi, te interaktivni...

Napomena o autorskim pravima

Za starija književna djela koja su objavljena na ovim stranicama, autorska prava su "istekla", odnosno ti tekstovi su postali javno dobro (odgovarajući engleski izraz je možda poznatiji: "public...

Impressum

      eLektire su nastale na inicijativu Ministarstva znanosti i obrazovanja, a projekt realiziraju Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET i Bulaja naklada...