Audio zapisi

prema naslovima


A

A ti, divojko šegljiva - Hrvatska narodna (usmena) književnost - Hrvatsko narodno pjesništvo
A zašto ne bi... - Grigor Vitez - Izabrane pjesme
Adieu - Vladimir Vidrić - Pjesme
Alkar - Dinko Šimunović - Izabrane pripovijesti


B

Bajke - Jacob i Wilhelm Grimm - Bajke
Balkon - Antun Gustav Matoš - Umorne priče
Basne - Ivana Brlić-Mažuranić - Basne
Beli most - Ivan Goran Kovačić - Poezija
Bijeg - Milutin Cihlar Nehajev - Bijeg
Bitanga - Janko Polić Kamov - Novele i lakrdije
Blaženi čas i hip - Šiško Menčetić - Zbornik Nikše Ranjine
Brada - Janko Polić Kamov - Novele i lakrdije


C

Camao - Antun Gustav Matoš - Novo iverje
Carevo novo ruho - Hans Christian Andersen - Bajke
Ciklame, krvave ciklame - Dragutin Domjanić - Kipci i popevke
Crn-bel - Fran Galović - Z mojih bregov
Crni dan - Petar Preradović - Izabrane pjesme
Crni mačak - Edgar Allan Poe - Crni mačak
Crvenkapica - Charles Perrault - Priče ili bajke iz prošlih vremena s poukom
Cvijet sa raskršća - Antun Gustav Matoš - Umorne priče
Cvrčak - Vladimir Nazor - Izbor iz poezije


Č

Ča je more - Hrvatska narodna (usmena) književnost - Hrvatsko narodno pjesništvo
Čarobnjak iz Oza - Lyman Frank Baum - Čarobnjak iz Oza
Čežnja - Miroslav Krleža - Izbor iz poezije
Čudnovate zgode šegrta Hlapića - Ivana Brlić-Mažuranić - Čudnovate zgode šegrta Hlapića


D

Da i ne - Grigor Vitez - Izabrane pjesme
Daleko su od mene oranice - Dragutin Tadijanović - Srebrne svirale
Dimnjačar - Grigor Vitez - Izabrane pjesme
Djevojčica sa šibicama - Hans Christian Andersen - Bajke
Dodir proljeća - Grigor Vitez - Izabrane pjesme
Dohvati mi, tata, mjesec - Grigor Vitez - Izabrane pjesme
Duga - Dinko Šimunović - Izabrane pripovijesti
Dunja - Milan Begović - Poezija
Dva levita - Vladimir Vidrić - Pjesme


Đ

Đuka Begović - Ivan Kozarac - Đuka Begović


E

Eli! Eli! Lama azavtani?! - Silvije Strahimir Kranjčević - Izabrane pjesme
Epitaf vojniku koji je pao u času potpisivanja primirja - Grigor Vitez - Izabrane pjesme


F

Fioraji - Rikard Jorgovanić - Izabrane pjesme


G

Galiotova pesan - Vladimir Nazor - Izbor iz poezije
Gazela br. 5 (Ždral putuje) - Stanko Vraz - Poezija
Gitara jesenjeg vjetra - Grigor Vitez - Izabrane pjesme
Gonzaga - Vladimir Vidrić - Pjesme
Gospodin Lamian hrani golubove - Dragutin Tadijanović - Srebrne svirale
Grob za živa - August Šenoa - Pjesme
Gulliverova putovanja - Jonathan Swift - Gulliverova putovanja


I

Ilijada (izabrana pjevanja) - Homer - Ilijada
Iz velegradskog podzemlja - Vjenceslav Novak - Odabrane pripovijetke


J

Ja mišljah... - Silvije Strahimir Kranjčević - Izabrane pjesme
Jama - Ivan Goran Kovačić - Jama
Jesenja pjesma - Miroslav Krleža - Izbor iz poezije
Jesenski veter - Fran Galović - Z mojih bregov
Judita - Marko Marulić - Judita
Jur ni jedna na svit vila - Hanibal Lucić - Skladanja izvarsnih pisan razlicih


K

Kad bi drveće hodalo - Grigor Vitez - Izabrane pjesme
Kaj - Dragutin Domjanić - V suncu i senci
Kako rastu djeca? - Grigor Vitez - Izabrane pjesme
Kako živi Antuntun - Grigor Vitez - Izabrane pjesme
Kakve je boje potok? - Grigor Vitez - Izabrane pjesme
Khevenhiller - Miroslav Krleža - Balade Petrice Kerempuha
Kip domovine leta 188* - Antun Gustav Matoš - Iverje
Kraljević Čuperak - Charles Perrault - Priče ili bajke iz prošlih vremena s poukom
Kresivo - Hans Christian Andersen - Bajke


L

Lastavica - Grigor Vitez - Izabrane pjesme
Ledeni blud - Janko Polić Kamov - Psovka
Legende o Kristu - Selma Lagerlöf - Legende o Kristu
Lepo pevaj, tiček - Hrvatska narodna (usmena) književnost - Hrvatsko narodno pjesništvo
Lijepi Ive - Hrvatska narodna (usmena) književnost - Hrvatsko narodno pjesništvo


LJ

Ljepotica i zvijer - Jeanne-Marie Leprince de Beaumont - Ljepotica i zvijer
Ljepotica iz usnule šume - Charles Perrault - Priče ili bajke iz prošlih vremena s poukom
Ljudsko srce - Petar Preradović - Izabrane pjesme


M

Mačak u čizmama - Charles Perrault - Priče ili bajke iz prošlih vremena s poukom
Maksimir - Grigor Vitez - Izabrane pjesme
Mala sirena - Hans Christian Andersen - Bajke
Maslačak - Grigor Vitez - Izabrane pjesme
Mi djeca - Grigor Vitez - Izabrane pjesme
Mir (Goru zagrebačku gledajući) - Silvije Strahimir Kranjčević - Izabrane pjesme
Modrobradi - Charles Perrault - Priče ili bajke iz prošlih vremena s poukom
Moj dom - Silvije Strahimir Kranjčević - Izabrane pjesme
Moj grob - Ivan Goran Kovačić - Poezija
Mor - Đuro Sudeta - Mor
Mrtva ljubav - Petar Preradović - Izabrane pjesme
Muljika - Dinko Šimunović - Izabrane pripovijesti


N

Na Dolcu - Dragutin Domjanić - Po dragomu kraju
Na Mihajlu - Ivo Vojnović - Lapadski soneti
Na mukah (ulomak) - Miroslav Krleža - Balade Petrice Kerempuha
Najljepša boja - Grigor Vitez - Izabrane pjesme
Naš gospodin poljem jizdi - Hrvatska narodna (usmena) književnost, Petar Hektorović - Hrvatsko narodno pjesništvo
Ne vim ja - Šiško Menčetić - Zbornik Nikše Ranjine
Nema za mačke škole - Grigor Vitez - Izabrane pjesme
Nemoj, nemoj, mâ Ljubice - Dživo Bunić Vučić - Plandovanja
Neposlušne stvari - Grigor Vitez - Izabrane pjesme
Ni med cvetjem ni pravice - Miroslav Krleža - Balade Petrice Kerempuha
Notturno - Tin Ujević - Izabrane pjesme
Nutarnje more - Vladimir Nazor - Izbor iz poezije


O

Dopuna Gundulićevog "Osmana" - Ivan Mažuranić - Dopuna Gundulićevog "Osmana"
Odiljam se, moja vilo - Nepoznat autor - Zbornik Nikše Ranjine
Oh, kako je sirotinja bešćutna - Dragutin Tadijanović - Srebrne svirale
Olovko, olovko - Grigor Vitez - Izabrane pjesme
Oproštaj - Tin Ujević - Izabrane pjesme
Osman - Ivan Gundulić - Osman
Osman - odabrani ulomci - Ivan Gundulić - Osman
Otkud modre oči? - Stanko Vraz - Poezija


P

Palčić - Charles Perrault - Priče ili bajke iz prošlih vremena s poukom
Palčica - Hans Christian Andersen - Bajke
Pastourelle - Milan Begović - Poezija
Patnje mladoga Werthera - Johann Wolfgang von Goethe - Patnje mladoga Werthera
Paun - Grigor Vitez - Izabrane pjesme
Pejzaž - Vladimir Vidrić - Pjesme
Pepeljuga ili staklena cipelica - Charles Perrault - Priče ili bajke iz prošlih vremena s poukom
Pjesma Hrvata (Prosto zrakom) - Dimitrija Demeter - Grobničko polje
Pjesma nad pjesmama (ulomak) - Janko Polić Kamov - Psovka
Pjesma za svu djecu svijeta - Grigor Vitez - Izabrane pjesme
Pjesme - Antun Gustav Matoš - Pjesme
Pjesme objavljene u periodici (1913.-1924.) - Antun Branko Šimić - Sabrane pjesme
Po Medvednici - Miroslav Krleža - Balade Petrice Kerempuha
Pobratimstvo lica u svemiru - Tin Ujević - Izabrane pjesme
Posljednji Stipančići - Vjenceslav Novak - Posljednji Stipančići
Post Scriptum - Janko Polić Kamov - Ištipana hartija
Poštarska bajka - Karel Čapek - Poštarska bajka
Posthuma (1925.-1960.) - Antun Branko Šimić - Sabrane pjesme
Povjestice - August Šenoa - Povjestice
Preobraženja - Antun Branko Šimić - Sabrane pjesme
Pri Kamenitih vratih - Dragutin Domjanić - V suncu i senci
Priče iz davnine - Ivana Brlić-Mažuranić - Priče iz davnine
Pričetek Ljubavi - Katarina Patačić - Pesme horvatske
Pridrago sej lito - Džore Držić - Zbornik Nikše Ranjine
Princeza na zrnu graška - Hans Christian Andersen - Bajke
Prosjak Luka - August Šenoa - Prosjak Luka


R

Ribanje i ribarsko prigovaranje - Petar Hektorović - Ribanje i ribarsko prigovaranje
Ružni pačić - Hans Christian Andersen - Bajke


S

Sanjam kako idem pored tebe - Dragutin Tadijanović - Srebrne svirale
Sidila moma - Hrvatska narodna (usmena) književnost - Hrvatsko narodno pjesništvo
Slikar - Grigor Vitez - Izabrane pjesme
Smrt Smail-age Čengića - Ivan Mažuranić - Smrt Smail-age Čengića
Sretni princ - Oscar Wilde - Sretni princ
Stari Zagreb - Dragutin Domjanić - V suncu i senci
Suze sina razmetnoga - Ivan Gundulić - Suze sina razmetnoga
Svakidašnja jadikovka - Tin Ujević - Izabrane pjesme
Sveti Kralj - Dragutin Domjanić - Kipci i popevke
Svit se konča - Hrvatska književnost srednjeg vijeka, Nepoznat autor - Hrvatsko pjesništvo srednjeg vijeka (izbor)
Svjetla i sjene grada - Dragutin Tadijanović - Srebrne svirale


Š

Švelja - Grigor Vitez - Izabrane pjesme


T

Tena - Josip Kozarac - Odabrane pripovijetke
Tiha, tiha pjesma - Grigor Vitez - Izabrane pjesme
Tužna Jele - Mato Vodopić - Tužna Jele


U

U čem se ko vidi - Džore Držić - Zbornik Nikše Ranjine
U dzoru prolitnju - Dinko Ranjina - Pjesni razlike
U hvalu pokoja i mirne pameti - Dominko Zlatarić - Pjesme
Unuk i djed - Grigor Vitez - Izabrane pjesme


V

V megli - Miroslav Krleža - Balade Petrice Kerempuha
Vile - Charles Perrault - Priče ili bajke iz prošlih vremena s poukom
Visoki jablani - Tin Ujević - Izabrane pjesme
Vusni, moja rožica - Nepoznat autor, Starije kajkavsko pjesništvo - Izbor iz pjesmarica


Z

Zagreb - August Šenoa - Pjesme
Zagrebu - August Šenoa - Pjesme


Ž

Gazela br. 5 (Ždral putuje) - Stanko Vraz - Poezija
Žir - Grigor Vitez - Izabrane pjesme